18
Okt
Kegelabend
All day long
18-10-19
D Chuglä rollt, dr Chegel duäd kippä,
dr Verlierer schmollt, dr Sieger tuäd wippä.

Weitere Infos und Anmeldung bis 10. Oktober 2019
bei Jacqueline 079 745 50 56